เปิดภูกระดึง 2563 เริ่ม 1 ตุลาคม 2563

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หลังจากที่ปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูกลับมาสวยงามดังเดิม

จากกรุงเทพ การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง สามารถเดินทางด้วยรถทัวร์ เป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุด ท่านสามารถขึ้นรถทัวร์ได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต โดยมีบริษัทรถทัวร์ที่ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าได้ผ่านระบบของเรา คือ อีสานทัวร์ ซันบัส และภูกระดึงทัวร์ สามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์

จุดลงรถทัวร์สำหรับเดินทางต่อไปยังภูกระดึง คือ จุดจอดรถผานกเค้า จ.เลย เมื่อท่านลงรถทัวร์แล้ว จะต้องนั่งรถสองแถวจากจุดจอดผานกเค้า เพื่อเดินทางต่อไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ดังนั้นท่านใดที่จะเดินทางไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ในช่วงที่เปิดภูกระดึงใหม่ ๆ ซึ่งธรรมชาติยังสวยงามเป็นอย่างมาก และอากาศบนยอดภูกำลังหนาว เย็นสบาย ท่านสามารถวางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้