อ.ศึกษาทัวร์ เชียงใหม่-หนองคาย จองตั๋วออนไลน์

เดินทางจากเชียงใหม่ไปหนองคาย ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อ รถทัวร์บริษัท อ.ศึกษาทัวร์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในเส้นทางดังกล่าว มีรถวิ่งตรงจาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) สู่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ทุกวัน

ปัจจุบันเส้นทาง เชียงใหม่ – หนองคาย มีรถให้บริการวันละ 1 เที่ยว คือ

  • ออกจาก บขส.เชียงใหม่ เวลา 20.30 น. จะไปถึง บขส.หนองคาย เวลาประมาณ 08.00 น. ของวันถัดไป รวมใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 .30 ชั่วโมง

อ.ศึกษาทัวร์ ให้บริการรถในเส้นทางนี้ด้วยรถ VIP 24 ที่นั่ง เส้นทางที่รถให้บริการ คือ เชียงใหม่ – อุดรธานี-หนองคาย

อ.ศึกษาทัวร์  เชียงใหม่-หนองคาย

ดังนั้น หากท่านต้องการจะเดินทาง จากเชียงใหม่ไปหนองคาย ท่านสามารถเลือกเดินทางกับรถทัวร์บริษัท อ.ศีกษาทัวร์ ได้ และสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้ ตลอด 24 ชั่วโมง