แอร์เมืองเลย

ข่าวดีล่าสุด เมื่อบริษัทแอร์เมืองเลยเปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  เพื่อเดินทางสู่จังหวัดเลย และเส้นทางต่าง ๆ เช่น กรุงเทพ-เลย / กรุงเทพ-เชียงคาน ที่ รถบริษัทแอร์เมืองเลยให้บริการ  ท่านสามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์และจ่ายเงินค่าตั๋วได้ที่เซเว่น ใกล้บ้านทุกสาขา

เคาร์เตอร์สำหรับรับตั๋วรถแอร์เมืองเลย

แอร์เมืองเลย จุดจอด อ.ปากชม จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ปากชม
โทร. 06-2986-5595
จุดจอดท่าลี่ จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ท่าลี่
โทร. 08-1057-6785
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย
โทร. 043-311063
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7
โทร. 02-9360142
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย
โทร. 042-832042
เชียงคาน จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน
โทร. 042-031459

กรุณาไปรับตั๋วก่อนเวลารถออกอย่างน้อย  30 นาที

เส้นทางเดินรถแอร์เมืองเลย

28 ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ
แอร์เมืองเลย 29a กท-จ.เลย
29f กท-นาด้วง
29k กท-อ.คอนสวรรค์-อ.ชุมแพ
29j กท-อ.คอนสวรรค์-อ.แก้งคร้อ
29c กท-อ.ชุมแพ
29g กท-อ.ท่าลี่
29e กท-อ.ปากชม
29i กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า
29h กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า
29b กท-อ.เชียงคาน
29d กท-อ.เอราวัณ-เลย
29a จ.เลย-กท
29c อ.ชุมแพ-กท
29j อ.ชุมแพ-กท
29k อ.ชุมแพ-อ.คอนสวรรค์-กท
29i อ.ชุมแพ-อ.บ้านเป้า-อ.คอนสวรรค์-กท
29g อ.ท่าลี่-กท
29f อ.นาด้วง-กท
29h อ.บ้านเป้า-อ.เกษตรฯ-กท
29e อ.ปากชม-กท
29b อ.เชียงคาน-กท
29d เลย-อ.เอราวัณ-กท