แอร์อุบล

เปิดบริการแล้ว
บริษัทเดินรถ แอร์อุบล เปิดจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์

แอร์อุบล เปิดจองตั๋วไป-กลับ ผ่านบริการ www.ตั๋วรถทัวร์.com เริ่มมีเที่ยวรถให้บริการและสามารถเข้าจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เส้นทางบริการของ แอร์อุบล มีดังนี้

กรุงเทพฯ – กันทรลักษ์ – เดชอุดม
เดชอุดม- กันทรลักษ์ – กรุงเทพฯ

เคาน์เตอร์เช็คอิน 

ศูนย์บริการลูกค้าแอร์อุบลวิภาวดี
เคาน์เตอร์แอร์อุบล สำนักงานสมบัติทัวร์
23/21 ซอยวิภาวดี13 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม 10900
โทร. 0-2537-8188

สถานีขนส่งหมอชิต2
ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 38 โทร. 08-0588-2889

สถานีขนส่งผู้โดยสารกันทรลักษ์
ศรีสะเกษ โทร. 0-4566-1100

สถานีขนส่งผู้โดยสารเดชอุดม
อุบลราชธานี โทร. 0-4536-1155