แอร์อุดร เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ข่าวดีวันนี้ สำหรับพี่น้องชาวอุดรธานี และผู้ที่ใช้บริการรถบริษัทแอร์อุดร  ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ววันนี้  โดยมีเส้นทางดังนี้

กรุงเทพฯ – อุดรธานี
กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ
กรุงเทพฯ-บึงกาฬ
กรุงเทพฯ – พังโคน

ท่านสามารถจองตั๋วและขึ้นรถได้ที่  บขส.หมอชิต2 บขส.อุดรธานี บขส.บึงกาฬ บขส.หนองคาย บ้านดุง พรเจริญ พังโคน รัตนวาปี ศรีวิไล สว่างแดนดิน เฝ้าไร่ โซ่พิสัย โพนพิสัย ปากคาด

จองตั๋วรถแอร์อุดร กรุงเทพ - อุดรธานี

เคาน์เตอร์เช็คอินรับตั๋ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่อง118 และ 55 โทร. 02-936-2735 , 081-828-7933
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี โทร. 042-245-789 , 042-344-994
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ โทร. 086-369-0814
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย โทร. 042-422-982 , 086-334-2996
บ้านดุง โทร. 042-271-058 , 086-456-2421
พรเจริญ โทร. 042-487-655 , 086-314-3103
พังโคน โทร. 042-734-722 , 086-334-2995
รัตนวาปี โทร. 042-418-361 , 086-369-0815
ศรีวิไล โทร. 042-497-488 , 086-322-7032
สว่างแดนดิน โทร. 042-722-714 , 086-314-3102
เฝ้าไร่ โทร. 042-417-180 , 086-344-3869
โซ่พิสัย โทร. 042-485-125 , 086-322-0872
โพนพิสัย โทร. 042-651-265 , 091-867-1284
ปากคาด โทร. 042-481-361 , 086-334-3868

กรุณาไปรับตั๋วก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 30 นาที