แอร์พอร์ตแวน

แอร์พอร์ตแวน  เปิดบริการจองตั๋วรถผ่านระบบออนไลน์  ท่านสามารถจองตั๋วได้แล้ววันนี้

จุดรับตั๋วโดยสาร รถแอร์พอร์ตแวน

จุดจอดแยกร่อนพิบูลย์ ร้านชิชิน จองตั๋ว เครื่องบิน อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 080-0506790

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง ร้านเสรีสื่อสาร อ.รัษฎา จ.ตรัง
โทร. 075-286222

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง หจก.ชินชาติ (1996) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 075-420088

กรุณามารับตั๋วก่อนเดินทาง  30  นาที