เปิดจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

เปิดจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า
สงกรานต์ 2562

วันสงกรานต์เป็นวันสำคัญของชาวไทย   ซึ่งในช่วงวันสงกรานต์จะเป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน  สำหรับปีนี้ ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์-อังคาร วันที่ 12 – 16 เมษายน 2562   สำหรับวันสงกรานต์เป็นวันสำคัญของคนไทยที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน  มีการจัดกิจกรรมเช่น  รดน้ำพระ  ทำบุญวันสงกรานต์  รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่  ตลอดจนการเล่นสาดน้ำ ในสถานที่ต่าง ๆ

ในช่วงวันสงกรานต์มีการจัดกิจกรรมเล่นน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  สำหรับสถานที่จัดงานสงกรานต์ที่มีชื่อเสียง เช่น งานสงกรานต์ถนนข้าวสาร  งานสงกรานต์เชียงใหม่  งานสงกรานต์ขอนแก่น  เป็นต้น  สำหรับวันสงกรานต์ถือเป็นวันครอบครัวของคนไทย  ชาวไทยนิยมกลับภูมิลำเนาเพื่อไปร่วมทำบุญสงกรานต์ด้วยกัน

ช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2562 จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก เพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดและร่วมประเพณีสงกรานต์กับคนในครอบครัว  ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว  สามารถจองตั๋วรถทัวร์กลับบ้านล่วงหน้า  ได้จากระบบบของเราได้แล้ว

จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่นั่งแน่นอน