เปรมประชาขนส่ง

เปรมประชาขนส่ง  เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีเส้นทางหลัก คือ เชียงใหม่ – ปาย – แม่ฮ่องสอน  โดยมีรถให้บริการทุกวัน ทั้งขาไปและขากลับ  สามารถจองตั๋วออนไลน์ได้แล้ววันนี้ตลอด  24  ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสารรถ เปรมประชาขนส่ง

จุดจอด อ.ปาย จุดจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/ ปาย
โทร. 0-5306-4307

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/47
โทร. 0-5330-4748

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/บขส.แม่ฮ่องสอน
โทร. 0-5368-4100

กรุณามารับตั๋วก่อนเวลารถออก  30  นาที