เจริญผลเดินรถ กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด จองตั๋วออนไลน์

ข่าวดีล่าสุด สำหรับชาวกาฬสินธุ์และชาวร้อยเอ็ด และผู็ที่เดินทางระหว่างจังหวัดทั้ง 2 เป็นประจำ คือ เจริญผลเดินรถ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในเส้นทางหลัก คือ กาฬสินธ์ ไป ร้อยเอ็ด ได้เปิดจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านระบบของเราแล้ว หากท่านต้องการจะเดินทางกับรถบริษัทเจริญผลเดินรถ ท่านสามารถเช็คเที่ยวรถและราคาตั๋วได้จากระบบออนไลน์ สามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เจริญผลเดินรถ มีเวลารถออกจากสถานี บขส.กาฬสินธุ์ ดังนี้

6.00 / 7.00 / 8.00 / 9.30 / 11.00 / 13.30 / 16.00 / 17.00

จาก กาฬสินธุ์ ไป ร้อยเอ็ด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

ช่องทางติดต่อบริษัทเจริญผลเดินรถ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ร้อยเอ็ดช่องจำหน่ายตั๋วเจริญผลเดินรถ095-9136689
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาฬสินธุ์ช่องจำหน่ายตั๋วเจริญผลเดินรถ095-9135718

จองตั๋วรถบริษัทเจริญผลเดินรถ ผ่านระบบออนไลน์ ได้รับตั๋วและมีที่นั่งแน่นอน