เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ เปิดจองตั๋วออนไลน์

จองตั๋วรถเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว   ซึ่งเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไป ยโสธร ป่าติ้ว อำนาจเจริญ ประทุมราช หนองผือ เขมราฐ ปากแซง คันพระลาน  สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าเพื่อเดินทางไปกับรถเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ได้แล้ววันนี้

เส้นทางให้บริการยอดนิยม

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-คันพระลาน

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

ช่องทางการชำระเงินค่าตั๋ว

สะดวกด้วยช่องทางการชำเงินค่าตั๋วผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นใกล้บ้านทุกสาขา หรือ บัตรเครดิต

เส้นทางเดินรถ เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ เส้นท่างต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการ

24         กรุงเทพฯ – ดอนตาล

927       กรุงเทพฯ – มุกดาหาร

24         กรุงเทพฯ – อาจสามารถ

25         กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี

4          กรุงเทพฯ-น้ำยืน ระยะเวลา ชม.

4          กรุงเทพฯ-บุณฑริก

98         กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี

929       กรุงเทพฯ-เขมราฐ-คันพระลาน

98         กรุงเทพฯ-เดชอุดม

929       คันพระลาน-เขมราฐ-กรุงเทพฯ

24         ดอนตาล-กรุงเทพฯ

927       มุกดาหาร – กรุงเทพฯ

25         อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ

ท่านสามารถจองตั๋วและเช็คราคาได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์  จองได้ 24 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)            ชั้นที่ 3 ช่องหมายเลข 51ก

โทร. 098-4349099