อ.ศึกษาทัวร์

อ.ศึกษาทัวร์  เปิดจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  ท่านที่ต้องการเดินทางกับรถ อ.ศึกษาทัวร์  สามารถจองตั๋วได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสารรถ อ.ศึกษาทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) อ.ศึกษาทัวร์
โทร. 095-724-9531,092-107-5851

กรุณามารับตั๋วรถทัวร์ก่อนเวลารถออก  30  นาที