อีสานทัวร์

อีสานทัวร์  เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งรถอีสานทัวร์มีเที่ยวรถให้บริการในหลายเส้นทาง  ท่านที่ต้องการเดินทางกับ รถบริษัทอีสานทัวร์  สามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ได้  24  ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสารรถอีสานทัวร์

สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่น ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3
โทร. 043-471585

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ช่องหมายเลข5 สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2
โทร. 08-1765-0183

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ อาเขต2
โทร. 0-5324-6111

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 51
โทร. 0-2936-0155

กรุณามารับตั๋วก่อนเวลารถออก  30  นาที