จองตั๋วเดินทางช่วงวันออกพรรษา 2561

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลาย  ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันออกพรรษา ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสำคัญสำหรับพี่น้องชาวไทยพุทธ  ในวันออกพรรษาจะมีกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ มากมายในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เช่น งานทำบุญตักบาตรเทโว  งานชักพระ  เป็นต้น  ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว  สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้