สยามเดินรถ

บริษัทสยามเดินรถ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีเส้นทางหลักคือ กรุงเทพ – สงขลา และ กรุงเทพ – หาดใหญ่   มีรถให้บริการทุกวัน ทั้งขาไป และขากลับ   ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางไปหาดใหญ่หรือสงขลา  สามารถใช้บริการรถทัวร์บริษัทสยามเดินรถ ในการเดินทางได้

จุดรับตั๋วโดยสารบริษัทสยามเดินรถ

จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วที่ สนง.ปิยะทัวร์ อ.เมืองสงขลา (ใกล้คิวรถระโนด)
โทร. 074-313211

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อขอรับตั๋วที่ช่องขายตั๋วบขส.ใหม่สงขลา (ท่าประมงใหม่)
โทร. 074-311077

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่
โทร. 074-429525,074-234638

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60
โทร. 02-894-6160-2

กรุณามารับตั๋วก่อนเวลารถออก  30 นาที