สถานีขนส่งกระบี่

กระบี่ เป็นจุดหมายการเดินทางของหลาย ๆ ท่าน เพราะจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง การเดินทางสู่จังหวัดกระบี่โดยรถทัวร์ สามารถเดินทางได้อย่าสะดวก เส้นทาง กรุงเทพ – กระบี่ มีรถให้บริการทุกวันทั้งขาไปและขากลับ โดยมีจุดขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ กรุงเทพ ( ถนนบรมราชชนนี )
ปัจจุบันมีรถทัวร์วิ่งให้บริการเส้นทางนี้จำนวนหลายเที่ยวรถต่อวัน ซึ่งเมื่อท่านเดินทางมาถึงกระบี่แล้ว สามารถต่อรถจากสถานีขนส่งกระบี่ไปยังอำเภอต่าง ๆ ได้สะดวก เพราะมีรถตู้ประจำทางให้บริการภายในสถานีขนส่งกระบี่ด้วย   แต่สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางภายในตัวเมืองกระบี่ สามารถใช้บริการรถสองแถว ซึ่งวิ่งให้บริการจากสถานีขนส่งกระบี่ ผ่านเส้นทางต่าง ๆ ในเมืองกระบี่

สถานีขนส่งกระบี่

ที่ตั้งของสถานีขนส่งกระบี่ ( บขส.กระบี่ )