ศรีตรังทัวร์

ศรีตรังทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์  สามารถจองตั๋วได้แล้ววันนี้ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยมีเส้นทางหลักที่เปิดบริการคือ หาดใหญ่ – ภูเก็ต  มีรถให้บริการทุกวัน ทั้งขาไปและขากลับ

จุดรับตั๋วโดยสารรถศรีตรังทัวร์

บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) สำนักงานศรีตรังทัวร์ (หน้า บขส.ตรัง)
โทร. 0-7521-8309

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
โทร. 08-6476-8287

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
โทร. 08-6476-8285

กรุณามารับตั๋วก่อนเวลารถออก  30  นาที