ศรีตรังทัวร์ ภูเก็ต-สุไหงโลก

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถของบริษัทศรีตรังทัวร์ คือ ภูเก็ต – สุไหงโกลก ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถของบริษัทศรีตรังทัวร์ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

อ.สุไหงโกลก ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ดังนั้นเส้นทางนี้จึงวิ่งผ่านจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้หลายจังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี และปลายทาง อ.สุไงโกลก จ.นราธิวาส

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ว จองตั๋วล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับตั๋วรถทัวที หลังจากชำระเงินสำเร็จ