วิธีการเดินทางด้วยรถทัวร์อย่างปลอดภัย ช่วงโควิด 19

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ช่วงนี้เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นรอบที่ 2 ในประเทศไทย และเพื่อความปลอดภัยของเพื่อน ๆ นักเดินทาง หากมีความจำเป็นต้องนั่งรถทัวร์ในช่วงนี้ ท่านควรดูแลตัวเองเป็นพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับเชื้อโรคโควิด 19

แนวทางป้องกันโรคโควิด 19 ขณะเดินทางด้วยรถทัวร์

  • สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดการเดินทาง
  • พกแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อใช้ทำความสะอาดมือทุกครั้ง เมื่อต้องสัมผัสสิ่งของร่วมกับคนอื่น
  • หลีกเลี่ยงการเดินเข้าไปในพื้นที่แออัด เดินเบียดเสียดกับคนอื่น ในขณะรอขึ้นรถที่สถานีขนส่ง

ดังนั้น ท่านที่เดินทางด้วยรถทัวร์ในช่วงนี้ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลโรค โควิด 19