วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินค่าตั๋วรถทัวร์ได้ 4 วิธี

  • ชำระเงินผ่าน Mobile Banking
  • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตร  Visa หรือ Master Card
  • ชำระเงินผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ใกล้บ้านทุกสาขา   โดยจดรหัสการจอง  แล้วนำไปชำระเงิน
  • ชำระเงินผ่าน เคาร์เตอร์ชำระเงิน ห้าง Big C ทุกสาขา  โดยจดรหัสการจอง  แล้วนำไปชำระเงิน

หลังจากชำระเงินเสร็จแล้ว สามารถกลับมาตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ จากระบบเว็บไซต์

เงื่อนไขการชำระเงิน

ต้องชำระเงินภายในเวลา 3 ชั่วโมง  หลังจากทำรายการจอง  จะมีเวลาแสดงอยู่ในขั้นตอนการจองตั๋ว

หากไม่ชำระในเวลาดังกล่าว  ระบบจะยกเลิกรายการจองตั๋วของท่านโดยอัติโนมัติ

ขั้นตอนการเดินทางไปขึ้นรถ

ท่านต้องเดินทางไปรับตั๋วโดยสารฉบับจริง  ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบริษัทรถทัวร์ภายในสถานีต้นทาง ก่อนการเดินทาง 30 นาที  เพื่อนำไปใช้ขึ้นรถ