วันแรงงานแห่งชาติ 2561

วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ใกล้จะถึงเข้ามาอีกแล้ว ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุก ๆ ปี  พี่น้องที่ใช้แรงงานทั้งหลาย ที่ทำงานในบริษัทต่าง ๆ คงได้หยุดงานพักผ่อน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้   สำหรับท่านใดที่มีวันหยุดและต้องการเดินทางท่องเที่ยวในวันดังกล่าวสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้จากระบบออนไลน์ของเรา