วันแม่แห่งชาติ 2560 กลับบ้านหาแม่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทุกท่าน ใกล้เข้ามาแล้วกับวันสำคัญของคนไทย  คือ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560  ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี   และในปีนี้วันที่ 12 สิงหาคม ตรงกับวันเสาร์  ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน ดังนี้

12 สิงหาคม 2560 ตรงกับวันเสาร์

13 สิงหาคม 2560  วันหยุดราชการตามปรกติ

14 สิงหาคม 2560  เป็นวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางเพื่อกลับบ้านไปหาแม่ในช่วงเวลาดังกล่าว  สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้