วันหยุดยาว 12-14 ตุลาคม 2562 จองตั๋วรถทัวร์เดินทางท่องเที่ยว

ใกล้เข้ามาแล้วกับวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันสำคัญ คือ

– วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
  – วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)

และในช่วงวันดั่งกล่าว ตรงกับช่วงวันสำคัญทางพุทธศานาด้วย คือ วันออกพรรษา ซึ่งจะมีงานออกพรรษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในจังหวัดต่าง ๆ เช่น งานชักพระในภาคใต้ ประเพณีการไหลเรือไฟ การเดินทางไปชมบั้งไฟพญานาค การเดินทางทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา เป็นต้น ดังนั้นท่านที่มีวันหยุดติดต่อกันในช่วงนี้ จึงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา

เดินทางท่องเที่ยววันออกพรรษา ประจำปี 2562 โดยการใช้บริการรถทัวร์ เดินทาง สามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้