วันลอยกระทง ประจำปี 2562

ใกล้เข้ามาแล้วกับประเพณีลอยกระทาง ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี สำหรับปีนี้ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่จัดติดต่อกันมาอย่างยาวนาน สำหรับสถานที่จัดงานลอยกระทงที่มีชื่อเสียงของไทย ได้แก่ สุโขทัย เชียงใหม่ กรุงเทพ หาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมภายในงานลอยกระทงที่จัด คือ การลอยกระทง การประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมต่าง ๆ

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงงานลอยกระทง ซึ่งจะจัดขึ้นทั่วประเทศไทย เพื่อไปชมงานลอยกระทง ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้