รถนครศรีร่มเย็นทัวร์

นครศรีร่มเย็นทัวร์   เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บ ตั๋วรถทัวร์.com

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปยังนครศรีธรรมราช และ อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช  ท่านสามารถเลือกจองตั๋วรถทัวร์บริษัทนครศรีร่มเย็นทัวร์ได้  โดยจองผ่านระบบออนไลน์ มีรถบริการทุกวัน  ทั้งขาไปและขากลับ

เคาร์เตอร์รับตั๋วโดยสารรถบริษัทนครศรีร่มเย็นทัวร์

นครศรีร่มเย็นทัวร์ จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน หน้าตลาดสดนิคมน้ำอูน
โทร. 0879251009
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
โทร. 0-7531-5390
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานนครศรีร่มเย็นทัวร์ (ข้าง บขส.นครฯ)
โทร. 0-7531-5390
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 69, 70

กรุณามารับตั๋วก่อนเวลารถออก  30  นาที