รถทัวร์ กรุงเทพ-ภูกระดึง

ภูกระดึง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักเดินทางที่นิยมเดินทางไปสัมผัสกับการเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติ ซึ่งฤดูกาลท่องเที่ยวภูกระดึงของทุก ๆ ปี จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงรอยต่อของฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งธรรมชาติจะมีความสวยงามมาก

การเดินทางสู่ภูกระดึง

จากกรุงเทพ – เดินทางด้วยรถทัวร์ประจำทางเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุด สามารถเดินทางไปขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต โดยในปัจจุบันมีบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการในเส้นทางนี้ได้แก่ ภูกระดึงทัวร์ แอร์เมืองเลย และ ซันบัส ซึ่งท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าเพื่อเดินทางในเส้นทางดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จุดลงรถสำหรับเดินทางไปภูกระดึง คือ จุดจอดรถผานกเค้า จ.เลย เมื่อท่านลงรถที่นี่ ท่านต้องต่อรถสองแถว ซึ่งมีให้บริการที่จุดจอดผานกเค้า เพื่อเดินทางไปยังทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

คำแนะนำในการเดินทางด้วยรถทัวร์ไปภูกระดึง ควรเลือกนั่งรถทัวร์ช่วงกลางคืน เพราะจะเดินทางไปถึงจุดจอดผานกเค้าในช่วงเช้า และจะได้นั่งรถสองแถวเพื่อเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูกระดึงในช่วงเช้า เพื่อจะได้เดินทางขึ้นบนยอดภูกระดึงตั้งแต่ช่วงเช้า ๆ อากาศยังไม่ร้อน

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปเที่ยวภูกระดึง ท่านวางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้