รถทัวร์สวัสดีสุรินทร์

สวัสดีสุรินทร์ บริษัทเดินรถใหม่ล่าสุด  เปิดบริการรถเส้นทาง กรุงเทพ – สุรินทร์  มีรถบริการทั้งขาไป และขากลับ

มีรถให้บริการทุกวัน เป็นรถปรับอากาศ 2 ชั่น VIP 32  ที่นั่ง

จุดขึ้นรถสวัสดีสุรินทร์ในกรุงเทพ

รับตั๋วและขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต  โดยรถจะวิ่งผ่านเส้นทาง  หนองกี่ นางรอง ประโคนชัย  ปราสาท  และปลายทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์   รวมใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง

เคาน์เตอร์เช็คอินและรับตั๋วโดยสาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 88
โทร. 0-2936-9994, 08-1647-6999
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
ช่องขายตั๋วสวัสดีสุรินทร์ โทร. 06-1647-6888, 0-4453-0099

เส้นทางเดินรถสวัสดีสุรินทร์  เส้นทาง กรุงเทพ – สุรินทร์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 4 ชั่วโมง
3 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 4 ชั่วโมง  30 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 4 ชั่วโมง  50 นาที
5 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 5 ชั่วโมง
6 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 5 ชั่วโมง  30 นาที