ภูหลวงทัวร์

ภูหลวงทัวร์  เปิดจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์  ในเส้นทาง  ขอนแก่น – เชียงใหม่  ทั้งขาไปและขากลับ  ดังนั้นสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าว  สามารถจองตั๋วรถภูหลวงทัวร์ผ่านเว็บเราได้แล้ววันนี้

จุดรับตั๋วโดยสาร

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น สถานีปรับอากาศ แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
โทร. 043-471582

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) สถานีขนส่งเชียงใหม่
โทร. 053-304316

เส้นทางเดินรถภูหลวงทัวร์

ภูหลวงทัวร์ 175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายเก่า)
633 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)
175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายเก่า)
633 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)

กรุณามารับตั๋วก่อนเวลารถออก  30 นาที