ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์  เปิดจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งรถปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จะให้บริการรถในเส้นทาง กรุงเทพ – หาดใหญ่ / กรุงเทพ – สงขลา และเส้นทางอื่น ๆ  ท่านสามารถจองตั๋วรถปิยะรุ่งเรืองทัวร์ได้ตลอด  24 ชั่วโมง

เคาร์เตอร์รับตั๋วโดยสารรถปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา จุดจำหน่ายตั๋ว รับตั๋วที่ สนง.ปิยะทัวร์ อ.เมืองสงขลา (ใกล้คิวรถระโนด)
โทร. 074-313211
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 044-270092,080-2952003
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วที่ช่องขายตั๋วบขส.ใหม่สงขลา (ท่าประมงใหม่)
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์)
โทร. 0-7446-5203
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58
โทร.  0-2894-6330,02-894-6331

กรุณามารับตั๋วก่อนเวลารถออก  30  นาที