บางกอกบัสไลน์

บางกอกบัสไลน์  เปิดรับจองตั๋วรถออนไลน์ตลอด  24  ชั่วโมง  ซึ่งบางกอกบัสไลน์ จะมีรถบริการในเส้นทางต่าง ๆเช่น กรุงเทพ – เชียงใหม่ / กรุงเทพ – น่าน / กรุงเทพ -เชียงราย / กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี  ท่านสามารถจองตั๋วได้แล้ววันนี้

จุดรับตั๋วโดยสารรถบางกอกบัสไลน์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 054-711077-3

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องหมายเลข 16
โทร. 077-200161

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 053-774022

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 052-000248

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ ช่องหมายเลข 76
โทร. 02-8946050-3

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41
โทร. 086-3171994 (call center 02-7921488)

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ช่องหมายเลข 1 และ 4
โทร. 086-3409664 (call center 02-79214891)

กรุณามารับตั๋วโดยสาร ก่อนเวลารถออก  30  นาที