นิววิริยะยานยนต์ทัวร์

นิววิริยะยานยนต์ทัวร์  เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  24 ชั่วโมง  เส้นทางหลัก คือ  กรุงเทพ – ลำปาง และ กรุงเทพ – เชียงใหม่  ท่านสามารถจองตั๋วได้แล้ววันนี้

จุดรับตั๋วโดยสารรถนิววิริยะยานยนต์ทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง จุดจำหน่ายตั๋วนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
โทร. 0-5422-7106

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) จุดจำหน่ายตั๋วนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(อาเขต)
โทร. 0-5324-7007

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 39, 40, 56, 57
โทร. 0-2936-2205-6

กรุณามารับตั๋วก่อนเวลารถออก  30  นาที