นิวมิตรทัวร์

นิวมิตรทัวร์  เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์  ผ่าน ตั๋วรถทัวร์.com  ซึ่งรถบริษัทนิวมิตรทัวร์  จะให้บริการรถเส้นทาง กรุงเทพ – ระนอง  ทั้งขาไปและขากลับ  ท่านสามารถจองตั๋วได้ตลอด  24  ชั่วโมง

เคาร์เตอร์รับตั๋วโดยสารรถบริษัทนิวมิตรทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนอง สำนักงานนิวมิตรทัวร์(อยู่ในเมือง ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์)
โทร. 0-7781-1150 , 0-7781-1410

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 46
โทร. 0-2894-6115

 

กรุณามารับตั๋วก่อนเวลารถออก  30  นาที