นวนครทัวร์ กรุงเทพ-ขอนแก่น เปิดจองตั๋วออนไลน์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางวันนี้มีเส้นทางใหม่ล่าสุดที่ท่านสามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วคือ  กรุงเทพ-ขอนแก่น  ซึ่งให้บริการโดยรถบริษัทนวนครทัวร์  ซึ่งจากกรุงเทพท่านสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งหมอชิตใหม่  เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่น

นวนครทัวร์ให้บริการด้วยรถปรับอากาศชั้น 1 สำหรับเดินทางสู่ขอนแก่น  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง  ดังนั้นการเปิดจองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ของนวนครทัวร์ คงสร้างความสะดวกแก่ชาวขอนแก่นและผู้ที่เดินทางเส้นทางนี้เป็นประจำ

เคาร์เตอร์จำหน่ายตั๋วนวนครทัวร์

นวนครทัวร์ จุดจอด ต.ท่าศาลา จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-266576
จุดจอด อ.ชนบท จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-286416
จุดจอด อ.พระยืน จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-266338
จุดจอด อ.มัญจาคีรี จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 099-5456441
จุดจอด อ.แวงใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 081-9759980
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3) ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ช่องขายที่4
โทร. 085-0006287
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ชั้น3 ช่องขายตั๋วที่39