นครบริการขนส่ง นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่ จองตั๋วออนไลน์

เปิดให้จองออนไลน์แล้ว ตั๋วรถบริษัทนครบริการขนส่ง เส้นทาง นครศรีธรรมราช ไป หาดใหญ่ ( จ.สงขลา) มีเที่ยวรถให้บริการทั้งวัน ทั้งขาไปและขากลับ

นครบริการขนส่ง เป็นบริษัทผู้ให้บริการรถในเส้นทางนครศรีธรรมราชไปหาดใหญ่ มาอย่างยาวนาน มีผู้ใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน โดยเส้นทางที่รถบริษัทนครบริการขนส่งจะวิ่งผ่านเมื่อออกจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ บ่อล้อ เชียรใหญ่ หัวไทร ระโนด สทิงพระ สิงหนคร ห้าแยกเกาะยอ และมุ่งหน้าสู่อำเภอหาดใหญ่

ดังนั้นหากท่านต้องการจะเดินทางไปอำเภอหาดใหญ่ หรือลงรถระหว่างทางที่จุดจอดต่าง ๆ ท่านสามารเลือกเดินทางกับรถบริษัทนครบริการขนส่ง และสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง