ทำบุญเดือนสิบ 2562

ใกล้เข้ามาแล้วกับวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยพุทธในภาคใต้ คือ วันทำบุญเดือน 10 ประจำปี 2562 ( ชาวใต้นิยมเรียกว่าวันทำบุญชิงเปรต ) ซึ่งงานทำบุญเดือน 10 จะจัดขึ้น 2 วัน ดังนี้

  • วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ( วันรับตายาย)
  • วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ( วันส่งตายาย )

วันทำบุญเดือนสิบในภาคใต้ จัดเป็นงานทำบุญที่ยิ่งใหญ่ ลูกหลาน ที่เดินทางไปอยู่ต่างถิ่นหรือไปมีครอบครัวไกลบ้าน จะนิยมเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อร่วมงานทำบุญเดือนสิบ เพื่อเป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษของตนเอง

ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางไปทำบุญเดือนสิบกับครอบครัว สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้