ทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์  เปิดจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  24 ชั่วโมง ซึ่ง รถทรัพย์ไพศาลทัวร์จะให้บริการในเส้นทางหลัก คือ กรุงเทพ – พัทลุง  / กรุงเทพ – สตูล /กรุงเทพ-ตรัง / กรุงเทพ – สุราษฏร์ธานี / กรุงเทพ – ทุ่งสง / กรุงเทพ – ขนอม  ทั้งขาไปและขากลับ  มีเที่ยวรถให้บีิการทุกวัน

จุดขึ้นรถทรัพย์ไพศาลทัวร์   ขึ้นรถที่สายใต้ใหม่  ถนนบรมราชชนนี

เคาร์เตอร์รับตั๋วโดยสาร บริษัททรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง
โทร. 0-7521-8718
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง
โทร. 08-7032-0055,08-7072-3355,08-4300-5265
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล
โทร. 0-7472-3975
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7720-0846
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36
โทร. 0-28946040-1
สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง) สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)
โทร. 0-7541-2419
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
โทร. 0-7552-8323

กรุณามารับตั๋วก่อนเวลารถออก  30  นาที