ซันบัส

ซันบัส  ให้บริการรถในเส้นทาง  กรุงเทพ – เลย – เชียงคาน  ทั้งขาไปและขากลับ   ท่านที่ต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าวสามารถจองตั๋วรถซันบัส  ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

จุดรับตั๋วโดยสารซันบัส

ซันบัส สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
โทร. 0-2936-3369
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส
โทร. 086-7586111 , 090-3355934
เชียงคาน ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน
โทร. 089-8402295

กรุณามารับตั๋วก่อนเวลารถออก  30  นาที