ชาวใต้กลับบ้านทำบุญเดือนสิบ

ใกล้เข้ามาแล้วกับวันสำคัญของพี่น้องชาวใต้ คือ วันทำบุญเดือนสิบ หรือวันสารทเดือนสิบ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 20 กันยายน 2560 วันทำบุญเดือนสิบเป็นวันที่พี่น้องชาวใต้จะร่วมกันทำบุญที่วัด เพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย และผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในวงตระกูล โดยจะมีการนำอาหารใส่ถาดรวมกัน นำไปวางไว้บริเวณนอกวัด เพื่อให้วิญญาณบรรบุรุษ ได้มากินอาหารและรับส่วนบุญที่ลูกหลานทำบุญไปให้ เมื่อวางอาหารและมีการนึกถึงบรรพบุรุษเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการแย่งชิงอาหารกัน จึงเป็นที่มา ของคำว่า ทำบุญชิงเปรต
ชาวใต้ท่านใดที่ต้องการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้