จุดจอดผานกเค้า จุดลงรถเพื่อไปเที่ยวภูกระดึง

จุดจอดรถผานกเค้า จ.เลย คือ จุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพหรือจังหวัดต่าง ๆ ที่จะเดินทางขึ้นไปเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เพราะเป็นจุดจอดรถทัวร์ที่อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จุดจอดรถทัวร์แห่งนี้จะหนาแน่นด้วยนักเดินทางและมีความคึกคักเป็นพิเศษ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวภูกระดึง ตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุก ๆ ปี

โดยปรกติ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวเป็นเวลา 6 เดือน จากนั้นจะปิดอุทยาน 6 เดือน ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูกลับมาสวยงาม

เมื่อท่านลงรถทัวร์ที่จุดจอดผานกเค้า ท่านจะต้องนั่งรถสองแถว เพื่อเดินทางไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูกระดึงต่อไป

แผนที่ จุดจอดรถผานกเค้า