จิรัฐกาล เปิดจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เขมราฐ-โพธิ์ไทร

ข่าวดีล่าสุด เมื่อบริษัท จิรัฐกาล ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เขมราฐ-โพธิ์ไทร ทั้งขาไปและขากลับ  สำหรับท่านที่เดินทางไปในเส้นทาง ยโสธร  อำนาจเจริญ เขมราฐ โพธิ์ไทร สามารถจองกันได้แล้ว  เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านที่ต้องเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ได้จองตั๋วผ่านระบบออนไลน์และชำระเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านบัตรเครดิต และร้านเซเว่น ใกล้บ้านทุกสาขา