จองตั๋วรถสวัสดีทั่วไทย

สวัสดีทั่วไทย  เปิดบริการจองตั๋วทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีเส้นทางหลักคือ ภูเก็ต-พัทยา  มีรถบริการทั้งขาไปและขากลับ  ท่านสามารถจองตั๋วรถสวัสดีทั่วไทย  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสารรถสวัสดีทั่วไทย

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องหมายเลข 8
โทร. 08-2398-0777

สำนักงานสวัสดีทั่วไทย พัทยา เข้าทางพัทยาเหนือประมาณ 500 ม. อยู่ตรงข้ามธนาคารธนชาต
โทร. 08-2398-1777

เส้นทางให้บริการ

พัทยา – ภูเก็ต
ภูเก็ต – พัทยา