จองตั๋วรถลิกไนท์ทัวร์

ลิกไนท์ทัวร์  เปิดบริการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์  โดยมีเส้นทางหลักคือ กรุงเทพ – กระบี่ / กรุงเทพ – พังงา และเส้นทางอื่นๆ  มีรถให้บริการทั้งขาไป และขากลับ  สามารถจองตั๋วได้แล้ววันนี้ตลอด 24 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสารรถลิกไนท์ทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่
โทร. 0-7566-3502

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา
โทร. 0-4424-5123,08-9672-4333

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา
โทร. 0-7641-2300

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39
โทร. 0-2894-6151-2

อ.ตะกั่วป่า จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า
โทร. 0-7641-2300

 

กรุณามารับตั๋วก่อนเวลารถออก  30  นาที