จองตั๋วรถภูกระดึงทัวร์

ภูกระดึงทัวร์  เปิดจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งท่านที่ต้องการเดินทางไปจังหวัดเลย  เที่ยวเชียงคาน   เที่ยวภูกระดึง  สามารถจองตั๋วภูกระดึงทัวร์ ได้ตลอด  24  ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสารรถภูกระดึงทัวร์

จุดจอดเชียงคาน ปั้มน้ำมัน เชล
โทร. 088-314-3572

วังสะพุง ช่องขายตั๋ว บขส
โทร. 042-850-163

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82
โทร. 0-2936-0511

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องขายตั๋ว บขส
โทร. 042-833-684

เส้นทางให้บริการ

กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย
กรุงเทพฯ-เลย
กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า
กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน

บ้านเป้า-เลย-กทม
เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ
เลย-บัวใหญ่-กรุงเทพฯ

กรุณามารับตั๋วก่อนเดินทาง  30  นาที