จองตั๋วรถทัวร์ จิรัฐกาล-เขมราฐ

จองตั๋วรถทัวร์ จิรัฐกาล-เขมราฐ

ที่ตั้ง : 256/555 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :090-836921, 0927325333 , 02-9360365
โทรสาร : –

จุดรับตั๋วโดยสาร

จุดจอด .ประทุมราช จุดจำหนายตั๋วตลาดบขส.
โทร. 090-836921

จุดจอด .ป่าติ้ว ตรงข้ามการไฟฟ้าป่าติ้ว
โทร. 087-7767450

จุดจอด .หนองผือ อยู่ข้างเชิดชัยทัวร์หนองผือ
โทร. 081-9762731

จุดจอด .เขมราฐ ปั๊มปตท.เขมราฐ
โทร. 081-9661298 , 083-1317231

จุดจอด .โพธิ์ไทร หน้าโลตัสโพธิ์ไทร
โทร. 084-4112134

จุดจอดบ้านหัวนา จุดขายตั๋วจิรัฐกาลบ้านหัวนา
โทร. 090-9580291

สถานีขนส่งผู้โดยสาร .ยโสธร บขส.ยโสธร
โทร. 090-0469782 , 085-3092079

สถานีขนส่งผู้โดยสาร .อำนาจเจริญ หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
โทร. 092-7326333 , 086-2643782

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิตบขส.รังสิต
โทร. 095-7908521

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายจิรัฐกาลเขมราฐ ช่อง3
โทร. 0927325333 , 02-9360365

เส้นทางให้บริการ

กรุงเทพฯ-เขมราฐ-โพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ