จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ-นาทวี จ.สงขลา

เดินทางสู่อำเภอนาทวี จ.สงขลา ด้วยรถทัวร์ เป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุด เนื่องอำเภอนาทวี เป็นอำเภอที่แยกห่างไปจากตัวเมืองสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นปลายทางหลักของรถทัวร์ที่เดินทางไปจังหวัดสงขลา และไม่มีรถทัวร์เส้นทางอื่นวิ่งผ่าน ดังนั้นหากท่านจะเดินทางไปอำเภอนาทวี ท่านจะต้องนั่งรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – นาทวี เท่านั้น

ปัจจุบัน เส้นทาง กรุงเทพ – นาทวี มีบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการ คือ สยามเดินรถ และ ศรีสยามทัวร์ โดยทั้ง 2 บริษัท จะวิ่งรถสลับกันแต่ละวัน

จากกรุงเทพ – ขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ ( ถนนบรมราชชนนี ) ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 15 ชั่วโมง

อำเภอนาทวี เป็นเมืองเกษตรกรรม ประชาชนมีอาชีพกรีดยางเป็นส่วนใหญ่ เป็นเมืองชายแดน มีอาณาเขตดิดต่อกับมาเลเซีย โดยสามารเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย ได้ที่ ด่านพรมแดนบ้านประกอบ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ อุโมงเขาน้ำค้าง วัดนาทวี เป็นต้น

แผนที่ตั้งอำเภอนาทวี จ.สงขลา