จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ-ด่านนอก

เส้นทาง กรุงเทพ – ด่านนอก เป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทาง อีกเส้นทางหนึ่ง ด่านนอกตั้งอยู่ในเขต อ.สะเดา จ.สงขลา ด่านนอกเป็นเขตเชื่อมต่อกับชายแดนมาเลเซีย เป็นเมืองเศรฐกิจชายแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นประตูแห่งการเดินทางโดยรถยนต์สู่ประเทศมาเลเซีย ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางไปมาเลเซีย ก็จะใช้ด่านแห่งนี้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง

ปัจจุบันมีรถทัวร์ให้บริการเส้นทาง ด่านนอก – กรุงเทพ และเส้นทาง ด่านนอก – เชียงราย ให้บริการโดยรถปิยะชัยพัฒนา
ดังนั้นท่านใดต้องการเดินทาง สามารถจองตั๋วได้ตลอด 24 ชั่วโมง