จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า สงกรานต์ 2564

ใกล้เข้ามาแล้ว !!! วันสำคัญของคนไทย คือ วันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งวันสงกรานต์ กำหนดให้ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุก ๆ ปี และในช่วงวันสงกรานต์ดังกล่าว ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ

วันสงกรานต์ประจำปี 2564 จะมีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน

  • วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 วันหยุดสงกรานต์กรณีพิเศษ ( ตามมติ ครม.)
  • วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
  • วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
  • วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

ดังนั้น ท่านใดที่ได้หยุดทำงานในช่วงวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 และต้องการเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางท่องเที่ยว ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ว รีบวางแผนการเดินทางด่วน