คิงส์ด้อมทัวร์

คิงส์ด้อมทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์  24 ชั่วโมง  ท่านที่ต้องการเดินทางกับคิงส์ด้อมทัวร์ สามารถจองตั๋วผ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้

จุดรับตั๋วโดยสาร คิงส์ด้อมทัวร์

จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา) ตรงข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา (ข้างธนาคารออมสิน)
โทร. 092-0925581

สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) สถานีขนส่งพิษณุโลก2
โทร. 087-3153300

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ สถานีขนส่งนครสวรรค์
โทร. 089-5688445

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา สถานีขนส่งพะเยา
โทร. 082-3844006

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย สถานีขนส่งเชียงราย
โทร. 081-9804817

กรุณามารับตั๋วโดยสารก่อนเวลารถออก  30  นาที